IN Q Ledningssystem för elteknikbranschen

 

Gränna Eltjänst AB arbetar med IN Q Ledningssystem, vilket är ett standardiserat system för kvalitetssäkring av elentreprenader. Systemet ansluter till ISO 9001, 14001 samt 45001. Att kvalitetssäkra innebär att man systematiskt skapar ordning och reda i arbetet genom regelbundna kontroller och därmed undviker att fel uppkommer.