EIO-Q Ledningssystem för elteknikbranschen

 

Gränna Eltjänst AB arbetar med EIO-Q, vilket är ett standardiserat system för kvalitetssäkring av elentreprenader. Systemet ansluter till ISO 9001, 14001 samt 18001. Att kvalitetssäkra enligt EIO-Q innebär att man systematiskt skapar ordning och reda i arbetet genom att kontrollera och därmed undviker att fel uppkommer.

colour-dubbel-9001_14001_18001

Se våra Certifikat

Certifikat ISO