Digital Solutions

Solceller i Jönköping

Varmt välkommen till

DS Digital Solutions AB

 

När du bestämt dig för att installera solceller, energilagring eller elbilsladdare i Småland. Med oss får du hjälp av registrerade elektriker med god erfarenhet av elinstallationer och solcellsanläggningar. Vi tar hand om din installation från projektering till driftsättning.

Solceller

Solljuset träffar panelerna/modulerna på taket eller där de är monterade och skapar likström. Elen leds till växelriktaren/invertern via kabel som omvandlar likström till växelström. Vidare går elen till fastighetens elcentral för användning. Den elen som produceras och hushållet inte behöver för stunden matas ut på elnätet via elmätaren som byts kostnadsfritt av nätägaren alt omprogrameras. Mätaren håller koll på köpta kWh och sålda.

 

Batteri

“Låt ljuset skina även på natten” Använd lagrad energi när det är mörkt eller när du behöver det. Solceller generar el när solen skiner. Ofta generar ni mer el än vad ni förbrukar då skickas överskottet ut på elnätet. Med ett solcellsbatteri kan denna el lagras i din fastighet för senare användning.

 

Laddbox

Det finns flera fördelar med att kombinera en installation av laddbox och solceller, det blir både enklare och billigare. Lägger man även till batterilagring finns alla möjligheter att få ett balanserat system där man näst intill helt kan reducera behovet av att nyttja nätel på de tider den är som dyrast.

 

Kontakta Digital Solutions redan idag på 0702-308613

Fördelar med att installera solceller

Visste du att installation av solpaneler är ett utmärkt sätt att dra nytta av den fantastiska svenska solen och minska din miljöpåverkan samtidigt? Det finns många fördelar med att installera solpaneler på ditt hem eller företag.

För det första kan solpaneler hjälpa dig att minska din energikostnad på lång sikt. Genom att producera din egen el kan du minska eller till och med eliminera din beroende av fossila bränslen och det traditionella energinätet. Detta innebär att du kan spara pengar på dina elräkningar samtidigt som du bidrar till en renare miljö.

 

För det andra kan solpaneler öka värdet på ditt hem eller fastighet. Potentiella köpare är alltmer intresserade av fastigheter med solpaneler, särskilt med tanke på den ständigt ökande efterfrågan på hållbara bostäder.

 

För det tredje kan du få statliga eller lokala incitament och subventioner för att installera solpaneler. Detta innebär att du kan få hjälp med finansieringen av installationen, vilket ytterligare minskar dina kostnader och gör solenergi ännu mer prisvärd.

 

Slutligen är installation av solpaneler ett enkelt och pålitligt sätt att bidra till att minska din klimatpåverkan. Solenergi är en ren och förnybar energikälla som inte släpper ut växthusgaser och andra förorenande ämnen i miljön. Genom att installera solpaneler kan du vara en del av lösningen på klimatförändringarna och samtidigt dra nytta av den strålande svenska solen.

 

Sammanfattningsvis, att installera solpaneler på ditt hem eller företag är ett klokt val för din plånbok och miljön. Genom att dra nytta av den fantastiska svenska solen kan du minska dina energikostnader, öka värdet på din fastighet och bidra till en renare och mer hållbar framtid.